BELLAVITALUXURY

Driade ra đời vào năm 1968 nhờ những nỗ lực chung của một nhóm sáng lập đứng đầu bởi Enrico Astori – giám đốc sáng tạo – ngay từ đầu đã định hình sản phẩm và kế hoạch truyền thông; Antonia Astori – một nhà thiết kế cũng là tác giả của hình ảnh kiến trúc của công ty; Adelaide Acerbi – phụ trách hình ảnh và truyền thông thương hiệu.

Kể từ khi bắt đầu, Driade khẳng định chất lượng dịch vụ sáng tạo và chính sách công nghiệp cần hướng đến sự đổi mới, kết hợp giữa ba yếu tố cốt lõi trong thiết kế: lập kế hoạch dự án, thực hiện và quảng cáo, sản xuất đồ nội thất theo nền tảng nghệ thuật cùng quy tắc góp nhặt. Đây là cách Driade phát triển như một thương hiệu nghệ thuật.

Thay vì được nhớ đến với thành công nhất thời như các đơn vị khác cùng ngành nghề, Driade sử dụng khả năng tập trung phát triển mô hình kinh doanh dưới dạng trung tâm nghệ thuật thẩm mỹ trong suốt 50 năm qua, Driade được phát triển thương hiệu nghệ thuật khi chủ trương dẫn đầu sản xuất đồ nội thất và hoàn thiện nó như các tác phẩm nghệ thuật.

Tất cả sản phẩm
Cuộn xuống để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của DRIADE Sản phẩm