BELLAVITALUXURY
Tom Dixon
Thiết kế bởi Tom Dixon

Tom Dixon

Born in Tunisia, Tom Dixon moved to England in 1963. He dropped out of the Chelsea School of Art to play bass in the band “Funkapolitan” before teaching himself first to weld, then to produce furniture.

Tom rose to prominence in the mid-1980’s as “the talented untrained designer with a line in welded salvage furniture”.

Tom Dixon
Thiết kế bởi Tom Dixon

Tom Dixon

Sinh ra ở Tunisia, Tom Dixon chuyển đến Anh vào năm 1963. Anh rời khỏi trường nghệ thuật Chelsea để chơi bass trong ban nhạc siêu âm Fun Funkapolitan, trước khi tự học trước, sau đó tự sản xuất đồ nội thất.

Tom đã trở nên nổi bật vào giữa những năm 1980 với tư cách là nhà thiết kế tài năng chưa được đào tạo với một dòng sản phẩm nội thất cứu hộ hàn