BELLAVITALUXURY
Bình CRYSTAL ROCK
Designer Origin
Arik Levy Czech Republic
Kích thước Năm
Ø21.6 × H43
Màu sắc Mã SP

Liên hệ